Loading...

Naša firma

Firma METALAC ROTOPLASTIKA je osnovana 2018. godine, a koja je nastala nastavljanjem firme Metalac čiji je osnivač Jovan Novaković, koja je nastala davne 1987. godine. Firma Metalac se bavila izradom i inovacijama opreme i mašina za doradu semenskog kukuruza i montirala svoju opremu u skoro sve semenske centre u Srbiji i dosta semenskih centara u Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu i Indiji.

1990. se pojavila potreba za predmetima od plastike izrađenih roto-livom, pa pošto je jedina fabrika u Srbiji u Alibunaru zatvorena,bili smo prinuđeni da sami počnemo razvijati tu tehnologiju. 2018. godine je odlučeno da se otvori posebna firma za roto-livenje plastike i da se pojača aktivnost u tom pravcu.

Posetite nas


View Larger Map